Spelling Bee 2021 – училищен кръг. Участваха 11 ученици.

Шампиони – първо място Стела Радова 6а клас, второ място за Милен Илиев 5б клас.

Spelling Bee 2021