НА  ВНИМАНИЕТО  НА  УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОЧВАЩИЯ ЛЕТЕН ВАКАНЦИОНЕН СЕЗОН

Уважаеми ученици, Уважаеми родители, Във връзка с ангажимента на всички публични институции за закрила на живота и здравето на децата и относно започващия летен ваканционен сезон, ви информирам следното: