II място на областно състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации“ – Монтана