Грамота за участие в общински кръг на национална викторина по безопасност на движение по пътищата „Да запазим децата на пътя“