От 12 април (понеделник) се възобновяват присъствените занятия за учениците от 1. до 4. клас, а останалите класове ще се обучават в училище съгласно график за редуване. От 12 до 23 април присъствено ще учат 7. клас. След това, ако епидемичната обстановка позволява, от 26 април до 14 май в училище ще се върнат 5. клас. На този етап е планирано от 17 май до 4 юни в клас да бъдат учениците от 6. клас.

Випуските, които при редуването не попадат в графика за присъствено обучение, продължават да учат в електронна среда от разстояние.

График за провеждане на учебните часове след пролетната ваканция