Поради съществуващата епидемиологична обстановка в страната и временното преустановяване на присъствените занятия родителски срещи в досегашната им форма няма да се провеждат. 

За повече информация се свържете със съответния класен ръководител.