ДИРЕКТОР

 • Вилма Георгиева Гергова

ЗАМЕСТНИК – ДИРЕКТОР, УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 • Лена Георгиева Петрова
 • Ванюшка Владимирова Иванова – Педагогически съветник
 • Георги Асенов Фонин – Ръководител направление „Информационни и комуникационни технологии“
 • Марияна Ангелова Григорова – Старши учител, ресурсен

НАЧАЛЕН ЕТАП

 • Емилия Кръстева Каменова – Старши учител, начален етап
 • Ваня Тодорова Димитрова – Старши учител, начален етап
 • Валерия Даниелова Виденова – Учител, начален етап
 • Вася Димитрова Николова – Старши учител, начален етап
 • Албена Любомирова Георгиева – Старши учител, начален етап
 • Христо Ценов Иванов – Старши учител, начален етап
 • Татяна Иванова Първанова – Старши учител, начален етап
 • Таня Тодорова Ранчева – Старши учител, начален етап

УЧИТЕЛИ В ЦДО

 • Мариела Иванова Кирилова – Старши учител, начален етап
 • Цветанка Демиева Младенова – Старши учител, начален етап
 • Роза Георгиева Каменова – Старши учител, начален етап
 • Зоя Ангелова Лиданска – Старши учител, начален етап
 • Павлина Тонева Ангелова- Янчова – Учител, начален етап
 • Мария Илиева Лазарова – Учител, начален етап
 • Маргарита Илиева Лазарова – Учител, начален етап

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

 • Надежда Димитрова Симеонова – Учител, Физическа култура и спорт
 • Корнелия Петкова Рапонска – Старши учител, Английски език
 • Татяна Иванова Петрова – Старши учител, Български език и литература
 • Борислава Димитрова Първанова – Старши учител, Математика
 • Диляна Каменова Йорданова – учител, Математика
 • Иво Митов Филипов – Старши учител, География и икономика
 • Добри Димитров Иванов – Старши учител, История и цивилизация, Технологии и предприемачество
 • Десислава Стоянова Георгиева – Учител, Биология и здравно образование, физика и астрономия
 • Лени Георгиев Петров – Учител, Физическа култура и спорт
 • Лилия Петрова Ангелова – Старши учител, Музика и немски език
 • Роберто Мирчов Павлов – Старши учител, Изобразително изкуство

АДМИНИСТРАТИВЕН   ПЕРСОНАЛ

 • Даниела Георгиева Кръстева – Главен счетоводител          
 • Татяна Сандова Сандова – Технически секретар