Адрес: гр. Монтана, ул. “Димитър Подвързачов” №1

    Телeфон: +359 96 300 414

    Еmail адрес: info-1201007@edu.mon.bg