Адрес: гр. Монтана, ул. “Димитър Подвързачов” №1

    Телeфон: +359 96 300 414

    Еmail адрес: school@petooumontana.com