Обучение на тема: Въвеждане на иновации в учебния процес чрез използване на платформи за електронни образователни услуги и съдържание

Място на провеждане: гр. Банкя, хотел „Банкя Палас“

Период на провеждане: 02.12 – 03.12.2023 г.

Начален час: 15:30 на 02.12.2023 г.

Наименование на обучителната организация: „Матев-строй“ ЕООД

Обучител: Антония Василева

Брой педагогически специалисти, заявили желание за обучение: 25

___________________________________________________________________________________________________________________

Обучение на тема: Създаване на учителско портфолио

Място на провеждане: с. Чифлик, Троян, хотел „Дива“

Период на провеждане: 12.07 – 13.07.2022г.

Начален час: 11:00 на 12.07.2022г.

Наименование на обучителната организация: ГЕЦ 2 ГРУП ЕООД

Обучител: проф. Мария Баева

Брой педагогически специалисти, заявили желание за обучение: 26