ПРЕЗ КАЛЕЙДОСКОПА НА ВРЕМЕТО       

     Първият училищен звънец! Ароматни цветя с дъх на обич и доверие, на надежда и оптимизъм. Букети от усмивки, мечти и благопожелания изпъстрят сърцата и очите на тези, които прекрачват трепетно училищния праг.            Годината е 1968. Със заповед № 1220 от 20.06.1968 г. на ОНС, отдел „Народна просвета”, се създават пет нови училища. Едно от тях е днешното Пето средно училище „Христо Ботев”.

            На 15 септември 1968 г. Пето СУ „Христо Ботев” отваря врати за първи път с прием на 629 ученици. Сформирани са 16 паралелки от първи до осми клас. За пръв директор е назначен Иван Стефанов Петров. Назначени са 26 учители и възпитатели.Училището е настанено в сградата на тогавашния Икономически техникум.

            Дълго ще помнят и ученици, и учители първия празник на Патрона на училището: „ Горди сме, че носим името на поета революционер Христо Ботев!” Тази личност вдъхновява, но и задължава.

Годините минават, времето следва своя неумолим ритъм.

            За учебната 1975/1976 г. то вече има свой дом – привлекателна, просторна, многофункционална сграда на ул.”Димитър Подвързачов” № 1 в квартал „Пъстрина”- четириетажна сграда с три крила, 32 класни стаи и кабинети, 1 физкултурен салон, работилници по трудово обучение и стол. Радостта от придобивката е безкрайна. Модерната база и усърдието на учителския колектив не остават незабелязани. Училището вече е притегателен център за обмяна на опит, повишаване на квалификацията и иновационни за времето си методически програми. На територията му са проведени три национални съвещания с гости от най-висок ранг. В спомените на първия директор г-н Иван Стефанов са запечатани думите му, изразяващи възторг и удивление: „В това училище учи ли се или го пазите за национални съвещания?

            През учебната 1979/1980 г. е възродена старата традиция – избор на училищно настоятелство, в което са включени представители на обществеността, стопански и обществени ръководители и учители.

            През 1981/1982 учебна година се въвежда учебно-възпитателната дейност в първи клас, с което се поставя началото на практическото изграждане на новото средно политехническо училище. Годината преминава под знака на 1300 годишнината на българската държава. През тази година е назначен за директор на училището Димитър Илиев Куздов.

            През 1986/1987 г. се сбъдва мечтата – училището има вече гимназиален курс.

            Желанието за развитие и по-пълноценно удовлетворяване на образователните и творческите потребности довеждат до разкриването на профилирано обучение по музика и изобразително изкуство след осми клас през 1989 г. – при следващия директор г-жа Иванка Георгиева. Със заповед на министъра на образованието училището се утвърждава като СОУ с разширено изучаване на изкуства.

            През учебната 1993/1994 г. се разширява профилът изкуства от I до V клас и се въвежда хореография от I,V и IX  клас при новопостъпилия директор г-жа Емилия Тодорова. .

Прекрачването на XXI в. е белязано с ново начало. За директор е назначена г-жа Вилма Гергова.

Създаден е модерен компютърен кабинет. Открит е прием след VIIIклас – профил – „Технологичен – Информационни технологии”. Приети са 26 момичета и момчета. За първи път в 34-годишната си история училището издава собствен вестник. Първият брой излиза в навечерието на коледните празници. Отличава се с разноообразие на материалите, самобитност и интересни многоаспектни послания.

            Учебната 2002/2003 г. се помни от всички учители и ученици на Пето СУ „Христо Ботев” с честване на 35 г. от неговото създаване. Осъществен е проект за изграждане на танцова зала.

            На 15.09.2005 г. с тържествен водосвет е открита новата учебна година. Отваря врата и третият компютърен кабинет, дарен от дружеството за българо-немско сътрудничество с 12 нови компютъра.

            През 2006/2007 г. учителите и учениците отново съсредоточават усилията си към успешно развитие на образователно-възпитателния процес за постигане на по-високи резултати в различни научни и културни области.

            Учебната 2007/2008 г. минава под знака на 40-годишнината на Пето СУ „Христо Ботев” – една сериозна възраст, увенчана с много успехи, постижения и награди.

            През 2008/2009 учебна година се множат успехите и постиженията в различни области от науката и изкуството. Продължава развитието си и ФТР „Етнос”. Г-н Антон Димов със своите възпитаници представя юбилейния концерт 10> 60- „С хоро към добро”. Младите танцьори достойно се изявяват на общоградски и националничествания и тържества.

            Учебната 2010/2011 г. мобилизира усилията на учителите и учениците за пълноценна и ползотворна съвместна работа за постигане на успехи и високи резултати в учебно-възпитателната работа, в извънкласната и извънучилищната дейност. Г-жа Вилма Гергова утвърждава заеманото място след спечелването на конкурс за директор през месец юли 2010 г.

Жадуван и тържествен момент е откриването на обновения физкултурен салон, съчетано с водосвет и празнични спортни състезания.

            През учебната 2011-2012 г.  учебно-възпитателният процес в училището протича многоаспектно и динамично в различните културно-образователни области и в извънкласните и извънучилищните дейности.

            Учебната 2012-2013 г. минава под знака на 45-годишнината на Пето СУ „Христо Ботев” и призовава ученици и учители за ползотворна съвместна работа за постигане на успехи и по-високи резултати в урочната, извънкласната и извънучилищната дейност. Провеждат се разнообразни инициативи по програмата „Участвам и променям”, като доста впечатляващ е форумът „Карнавал на професиите”. В чест на 24 май директорката г-жа Вилма Гергова получава почетна значка от община Монтана.

            През учебната 2013-2014 г. училището отново създава богата палитра от постижения, успехи, награди. Противопожарният отряд „Млад огнеборец” представя училището на националното състезание в Албена.

            Радостен факт за училището е наградата „Неофит Рилски” в чест на 24 май на г-жа Лена Петрова – главен учител, преподавател по български език и литература и по руски език. На официална церемония в резиденция „Лозенец” в София министърът на образованието и науката г-жа Анелия Клисарова й връчва наградата за високи професионални постижения в системата на народната просвета.

            През учебната 2014 – 2015 г.  училището остава съкровена територия, която съчетава мечтите и надеждите, устрема и всеотдайността на подрастващите и на техните учители. Абитуриентът Мирослав Милорадов се класира в „Топ 10” на националното състезание по ИТ в Девин.  Седмокласникът Иванин Кунчов представя достойно училището и областта на националното състезание по БЕЛ в Кърджали.

            През учебната 2015-2016 г.  ФТР „Етнос” продължава да радва своите почитатели и приятели с разнообразни инициативи, изяви и награди. Вълнуващ и незабравим е декемврийският юбилеен концерт „С хоро към добро”. Г-жа Татяна Езекиева е удостоена с почетното отличие „Неофит Рилски” в чест на 24 май.

            През следващата учебна година седмокласникът Тодор Каменов е избран за най-перспективен млад волейболист на Монтана. Петокласникът Петър Петров е признат за най-добър футболист в България за неговата възраст.

            През учебната 2017-2018 г. за първи път ученици от нашето училище участват в състезанието по БЕЛ „Любословие”, организирано от сдружението на учителите филолози. Представят се отлично. До националния кръг стигат четвъртокласничката Теодора Георгиева и седмокласничките Изабел Рапонска и Елена Игнатова.

            Следваме неотклонно Ботевия завет: „Колкото за окото е потребна светлината, така науката и образованието са потребни за който и да е народ”.