Длъжностно лице за защита на лични данни:

адвокат Радостина Чернева

град Монтана, ул. Антим І 4, офис 2

 +359 888 70 46 63

+359 96 307 574

pro_legis@yahoo.com