Логопед – 4 часа за 3 г. по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“. За информация 096300414 или на място в училището.